Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 1 Środowiskowa Basket Liga 2018/2019 Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Radosław Świdziński 2 17,5 33 2 3,5 57,14 4 10 40 1,5 3 50 6 13,5 44,44 16,5
2 Karol Koniczek 4 14,75 29,75 2,25 6 37,5 2,5 7,25 34,48 2,75 3,5 78,57 4,75 13,25 35,85 13,75
3 Marcin Krakowiak 3 14,67 32,33 4 8,67 46,15 1,67 5,67 29,41 1,67 3,33 50 5,67 14,33 39,53 10,33
4 Bartosz Dzierżyński 4 14,25 35,25 2,25 6,25 36 2,75 5 55 1,5 1,75 85,71 5 11,25 44,44 14
5 Michał Cebula 1 13 27 5 6 83,33 1 7 14,29 0 0 0 6 13 46,15 14
6 Maciej Bałabuch 2 12,5 34,5 2,5 6,5 38,46 1,5 5 30 3 4 75 4 11,5 34,78 15,5
7 Marek Smoliński 3 12,33 25 3,67 9,67 37,93 1 3 33,33 2 2,33 85,71 4,67 12,67 36,84 12
8 Radosław Bielawa 4 12 27,5 3,25 7,25 44,83 1,5 3,75 40 1 1,75 57,14 4,75 11 43,18 9,75
9 Krzysztof Mielczarek 4 12 35 3 6,5 46,15 1,25 5,25 23,81 2,25 2,75 81,82 4,25 11,75 36,17 16
10 Mariusz Redek 1 12 40 5 7 71,43 0 3 0 2 2 100 5 10 50 26
11 Przemysław Samojło 4 12 29,5 3,75 6,25 60 1,25 5 25 0,75 1 75 5 11,25 44,44 10,25
12 Paweł Kucharski 3 11,67 32 2,33 5,33 43,75 1 2,67 37,5 4 6,67 60 3,33 8 41,67 11,33
13 Tomasz Szarszewski 3 11,67 24,33 4 11 36,36 1 2,33 42,86 0,67 1,33 50 5 13,33 37,5 10
14 Jacek Chojnacki 4 11,5 37,5 0,75 2,5 30 2,25 10 22,5 3,25 4,5 72,22 3 12,5 24 9,5
15 Bartosz Kobus 2 11,5 37 2 5 40 2,5 8,5 29,41 0 0,5 0 4,5 13,5 33,33 9
16 Adam Dąbek 1 11 33 4 9 44,44 1 3 33,33 0 0 0 5 12 41,67 10
17 Filip Szycik 4 10,75 25,75 2,5 5 50 1,25 3,5 35,71 2 2,5 80 3,75 8,5 44,12 13
18 Jan Wyrwiński 2 10,5 15,5 3 4 75 1 4,5 22,22 1,5 2 75 4 8,5 47,06 8,5
19 Marcin Górski 4 10 28,25 3,75 7,5 50 0,5 3,75 13,33 1 2 50 4,25 11,25 37,78 5,5
20 Krzysztof Kałahur 4 10 34,5 3 5,25 57,14 0,5 3,25 15,38 2,5 3,25 76,92 3,5 8,5 41,18 7
21 Maciej Piasecki 3 10 34,67 2,33 4,67 50 1 5,67 17,65 2,33 2,67 87,5 3,33 10,33 32,26 6,33
22 Łukasz Wieczorkowski 4 9,75 34 3,75 8,25 45,45 0,25 1 25 1,5 3 50 4 9,25 43,24 16
23 Tomasz Melańczuk 3 9,67 36,33 3,33 10 33,33 0 1,33 0 3 4,33 69,23 3,33 11,33 29,41 11,67
24 Marek Drewa 4 9,25 36,75 3,5 7,75 45,16 0,5 3,5 14,29 0,75 2 37,5 4 11,25 35,56 9,75
25 Andrzej Pawłowicz 1 9 19 4 10 40 0 0 0 1 1 100 4 10 40 4
26 Kamil Żebrowski 1 9 29 3 9 33,33 0 2 0 3 4 75 3 11 27,27 11
27 Bartłomiej Perzanowski 4 8,75 29,25 1 2 50 2 6 33,33 0,75 1,25 60 3 8 37,5 10
28 Tomasz Portacha 3 8,67 25 3,67 6,67 55 0,33 3 11,11 0,33 0,67 50 4 9,67 41,38 9,67
29 Piotr Kordalski 4 8,5 32 1,75 3,75 46,67 1,5 5 30 0,5 0,5 100 3,25 8,75 37,14 5,75
30 Maciej Kozieł 4 8,5 28 3 7,25 41,38 0,5 4,5 11,11 1 1 100 3,5 11,75 29,79 7,5
31 Rafał Libner 2 8,5 27 2 5 40 0 0 0 4,5 6,5 69,23 2 5 40 12,5
32 Paweł Formela 4 8,25 31,75 1 2,75 36,36 2 7,5 26,67 0,25 0,25 100 3 10,25 29,27 6,5
33 Maciej Komarowski 4 8,25 35,5 3,5 7,25 48,28 0 1,75 0 1,25 2,5 50 3,5 9 38,89 8
34 Tomasz Włodarczyk 3 8 32 3 7,67 39,13 0 0 0 2 3,67 54,55 3 7,67 39,13 9
35 Tomasz Ronkowski 3 7,67 16,67 1,33 2,33 57,14 1,67 5 33,33 0 0 0 3 7,33 40,91 8,67
36 Jarosław Trynka 3 7,33 29,67 2,33 5 46,67 0,33 1,33 25 1,67 2,67 62,5 2,67 6,33 42,11 7,33
37 Maciej Landmesser 4 7,25 33,5 1,75 4,5 38,89 0,75 2,75 27,27 1,5 3 50 2,5 7,25 34,48 11,75
38 Patryk Gajewski 4 7 18 2,5 4 62,5 0,5 1,25 40 0,5 1,25 40 3 5,25 57,14 9
39 Marek Kowalczyk 3 7 28,33 3,33 7,67 43,48 0 0,67 0 0,33 0,67 50 3,33 8,33 40 8
40 Jakub Szmidt 4 7 32,75 3,25 9,5 34,21 0 0 0 0,5 1,75 28,57 3,25 9,5 34,21 8,25
41 Bernard Kilarski 3 6,67 20,67 3 7,33 40,91 0 0 0 0,67 0,67 100 3 7,33 40,91 9,33
42 Rimas Łukaszewicz 3 6,67 25,33 2 5,33 37,5 0,33 3 11,11 1,67 3,33 50 2,33 8,33 28 6,33
43 Kamil Kruszyński 4 6,5 27,25 2,75 6 45,83 0,25 2,5 10 0,25 1 25 3 8,5 35,29 8,25
44 Piotr Kramek 2 5,5 28 2,5 4 62,5 0 1,5 0 0,5 2 25 2,5 5,5 45,45 6
45 Mateusz Niedzielko 4 5,5 29,75 1,75 3,25 53,85 0,5 3,5 14,29 0,5 0,75 66,67 2,25 6,75 33,33 9,25
46 Bartosz Rożan 4 5 23,25 2,25 4,75 47,37 0 0 0 0,5 1,5 33,33 2,25 4,75 47,37 9
47 Michał Gadowski 4 4,75 25,25 1,75 3 58,33 0,25 0,5 50 0,5 1,75 28,57 2 3,5 57,14 6,25
48 Jakub Zaszewski 4 4,75 26 1,25 3,25 38,46 0,75 6,5 11,54 0 1,25 0 2 9,75 20,51 4,25
49 Paweł Cwaliński 3 4,67 21,33 2 3,33 60 0 1,67 0 0,67 0,67 100 2 5 40 10,33
50 Paweł Czucha 4 4 24,25 1,25 3,5 35,71 0 0,5 0 1,5 3,25 46,15 1,25 4 31,25 6
51 Jacek Kowalski 1 4 22 1 1 100 0 0 0 2 4 50 1 1 100 4
52 Maciej Fijałkowski 3 3,67 30,67 1,33 3 44,44 0 1 0 1 1,33 75 1,33 4 33,33 5
53 Adam Bogorodź 4 3,5 29,25 1 2,75 36,36 0,25 2,75 9,09 0,75 1 75 1,25 5,5 22,73 7,5
54 Michał Wołowski 2 3,5 24,5 1 4,5 22,22 0,5 5 10 0 0 0 1,5 9,5 15,79 -3
55 Mikołaj Stasiak 1 3 20 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 50 7
56 Mariusz Słowiński 3 3 19 1,33 3 44,44 0 0,33 0 0,33 0,33 100 1,33 3,33 40 6
57 Dominik Kolan 3 2,67 14,33 0,67 1,67 40 0,33 0,67 50 0,33 0,67 50 1 2,33 42,86 1
58 Karol Bławat 4 2,5 23,5 0,5 0,75 66,67 0,5 2 25 0 0 0 1 2,75 36,36 1,5
59 Kamil Jatczak 4 2,5 27,25 1,25 4 31,25 0 0,5 0 0 0,5 0 1,25 4,5 27,78 8,25
60 Dawid Sobczuk 4 2,5 13,5 0,5 0,75 66,67 0,5 2,25 22,22 0 0 0 1 3 33,33 2
61 Szymon Falski 3 2,33 27,67 0,67 4 16,67 0 2,67 0 1 2,33 42,86 0,67 6,67 10 1
62 Adrian Górko 3 2 19,67 1 2 50 0 0 0 0 0,33 0 1 2 50 6,33
63 Mateusz Jankowski 1 2 31 1 3 33,33 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 4
64 Rafał Knap 3 2 22,33 1 1,67 60 0 0,33 0 0 0 0 1 2 50 6,33
65 Kacper Krygier 1 2 17 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3
66 Paweł Poleszak 2 2 12,5 1 2,5 40 0 0,5 0 0 0 0 1 3 33,33 2,5
67 Jarosław Sarwiński 4 2 16,25 0,75 1,75 42,86 0 0,75 0 0,5 1 50 0,75 2,5 30 2,75
68 Sławomir Borkowski 4 1,75 11 0,75 2,5 30 0 0 0 0,25 0,75 33,33 0,75 2,5 30 2,25
69 Kamil Jabłoński 4 1,25 12,25 0,5 2 25 0 0 0 0,25 0,5 50 0,5 2 25 0,5
70 Krzysztof Białecki 2 1 18,5 0,5 2 25 0 1,5 0 0 0 0 0,5 3,5 14,29 2
71 Jakub Filipiak 2 1 19,5 0,5 1 50 0 2 0 0 0 0 0,5 3 16,67 3
72 Przemysław Gdaniec 3 1 21 0 1,33 0 0,33 0,67 50 0 0,67 0 0,33 2 16,67 2,67
73 Marcin Józefczyk 4 1 14,75 0 0,25 0 0,25 2,25 11,11 0,25 0,5 50 0,25 2,5 10 0,5
74 Witold Serafin 3 1 25,33 0 0 0 0,33 4 8,33 0 0 0 0,33 4 8,33 1,33
75 Łukasz Sołtys 1 1 12 0 2 0 0 2 0 1 3 33,33 0 4 0 -6
76 Tomasz Załucki 1 1 7 0 2 0 0 0 0 1 2 50 0 2 0 -3
77 Rafał Gadomski 3 0,67 18,33 0,33 1,33 25 0 0 0 0 0 0 0,33 1,33 25 3,67
78 Marcin Michalski 3 0,67 11,67 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0 0,33 0,67 50 0,67
79 Radosław Gendek 2 0,5 23,5 0 0 0 0 4,5 0 0,5 1 50 0 4,5 0 -3
80 Piotr Grubecki 3 0 28,67 0 1,67 0 0 1,33 0 0 0 0 0 3 0 2
81 Krzysztof Olejniczak 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
82 Krzysztof Pietrzykowski 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
83 Ryszard Pietrzykowski 2 0 15 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5
84 Robert Rejmer 4 0 17,25 0 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,25 0 2,5
85 Karol Swiniarski 1 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Reklama: