Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 2 Środowiskowa Basket Liga 2017/2018 Zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Bartosz Dzierżyński 4 21,25 35,75 2,25 8,25 27,27 3,25 9,75 33,33 7 8 87,5 5,5 18 30,56 16,75
2 Krystian Mudlaf 1 21 40 7 15 46,67 1 5 20 4 9 44,44 8 20 40 14
3 Paweł Formela 4 19 40 2,25 3,25 69,23 4,75 9,25 51,35 0,25 1 25 7 12,5 56 23,25
4 Jakub Kietliński 4 18,5 39 4,75 8,75 54,29 2 7,25 27,59 3 5,25 57,14 6,75 16 42,19 17
5 Łukasz Wieczorkowski 3 18,33 36 8,33 12,67 65,79 0 2,67 0 1,67 2,67 62,5 8,33 15,33 54,35 29,67
6 Marcin Skiba 3 17,67 31,67 6,33 9,33 67,86 0,33 2 16,67 4 7,33 54,55 6,67 11,33 58,82 19,67
7 Piotr Kordalski 1 17 40 3 7 42,86 2 7 28,57 5 9 55,56 5 14 35,71 10
8 Karol Koniczek 3 15,67 34,67 4,33 8,33 52 1,67 7 23,81 2 5,33 37,5 6 15,33 39,13 13
9 Rafał Ronowski 5 15,6 36,4 3,8 8 47,5 2,4 8,6 27,91 0,8 1,6 50 6,2 16,6 37,35 11,4
10 Jakub Szmidt 2 15 25 7 11 63,64 0 0 0 1 1,5 66,67 7 11 63,64 19
11 Robert Magnuszewski 3 14,33 30 3,67 5,67 64,71 1,33 3,67 36,36 3 4,67 64,29 5 9,33 53,57 25,33
12 Maciej Wolf 3 14,33 30 5,33 9 59,26 0,67 4,33 15,38 1,67 4,33 38,46 6 13,33 45 10,33
13 Marcin Krakowiak 4 14,25 34 3,5 10 35 1,25 4,25 29,41 3,5 6,25 56 4,75 14,25 33,33 10
14 Jarosław Trynka 5 13,8 33,8 6 11,4 52,63 0,2 3 6,67 1,2 2,2 54,55 6,2 14,4 43,06 10,8
15 Norbert Samson 4 13,75 38,5 2,25 4,5 50 2 7,5 26,67 3,25 4 81,25 4,25 12 35,42 17
16 Filip Kozik 4 13,5 37,5 3,25 9,75 33,33 1,25 4,5 27,78 3,25 4,25 76,47 4,5 14,25 31,58 9,25
17 Jacek Mikrut 2 13,5 36 4,5 7,5 60 1 3,5 28,57 1,5 3 50 5,5 11 50 14,5
18 Krzysztof Śmigielski 3 13,33 31,67 3,33 9 37,04 1,67 5,33 31,25 1,67 2,33 71,43 5 14,33 34,88 9
19 Michał Wołowski 4 13,25 29,25 2,5 4,25 58,82 2 9,25 21,62 2,25 2,75 81,82 4,5 13,5 33,33 6,5
20 Marek Smoliński 5 13,2 23,8 4,2 8,6 48,84 1 2,4 41,67 1,8 2,8 64,29 5,2 11 47,27 12,4
21 Artur Umławski 4 13 35,5 3,25 7,5 43,33 1,25 6,5 19,23 2,75 4,75 57,89 4,5 14 32,14 9
22 Rafał Zieliński 5 12,2 36,4 2,4 6,2 38,71 2 7 28,57 1,4 2,8 50 4,4 13,2 33,33 10,2
23 Kasper Cichosz 5 12 37,6 2,8 6,2 45,16 1 5,2 19,23 3,4 4,2 80,95 3,8 11,4 33,33 8,4
24 Tomasz Kopec 1 12 37 6 8 75 0 0 0 0 0 0 6 8 75 19
25 Adam Pałasz 4 11,75 32 3,25 7,25 44,83 1,5 4 37,5 0,75 1 75 4,75 11,25 42,22 11
26 Radosław Świdziński 5 11,6 33,8 1,6 4 40 2 6 33,33 2,4 3,6 66,67 3,6 10 36 12,2
27 Piotr Grabowski 2 11,5 32,5 4,5 7 64,29 0 1 0 2,5 4,5 55,56 4,5 8 56,25 14
28 Robert Sobczyński 2 11,5 29 3 3,5 85,71 1 3,5 28,57 2,5 4 62,5 4 7 57,14 15,5
29 Mikołaj Stasiak 5 11,4 27,6 4,2 8,2 51,22 0,6 3,2 18,75 1,2 2 60 4,8 11,4 42,11 10
30 Krzysztof Kloc 4 11,25 39,25 2,25 5,25 42,86 1,25 5,25 23,81 3 4,25 70,59 3,5 10,5 33,33 11,25
31 Marcin Cybulski 5 11,2 34,2 2,2 4 55 2,2 10 22 0,2 0,2 100 4,4 14 31,43 9,2
32 Maciej Bochentin 5 11 37,6 1,4 3,2 43,75 2,2 5,8 37,93 1,6 1,8 88,89 3,6 9 40 11,4
33 Oskar Kreft 5 11 33,8 3,6 10,2 35,29 0,6 2 30 2 3,8 52,63 4,2 12,2 34,43 11,8
34 Łukasz Pastwa 4 11 36,5 4,5 6,75 66,67 0 0 0 2 2,75 72,73 4,5 6,75 66,67 20,75
35 Marcin Tymieniecki 2 11 30,5 4 11 36,36 1 2,5 40 0 0 0 5 13,5 37,04 5,5
36 Jan Wyrwiński 2 11 29,5 2 7,5 26,67 2 8 25 1 1 100 4 15,5 25,81 6,5
37 Michał Lipski 3 10,67 30 1,33 4 33,33 2,33 6,33 36,84 1 1,33 75 3,67 10,33 35,48 16,67
38 Maciej Szymczak 5 10,6 30,8 2,4 5,4 44,44 1,8 5,6 32,14 0,4 1 40 4,2 11 38,18 12,6
39 Maciej Pęksyk 3 10,33 27,67 5 10 50 0 0,67 0 0,33 1,67 20 5 10,67 46,88 12
40 Tobias Hummels 3 10 38,67 4,33 9,33 46,43 0 0 0 1,33 2 66,67 4,33 9,33 46,43 8,67
41 Marcin Mudziński 4 10 34 2,75 8,5 32,35 1,5 7 21,43 0 0,5 0 4,25 15,5 27,42 4,75
42 Paweł Stolc 5 10 35,4 4 9,2 43,48 0 0,4 0 2 3,6 55,56 4 9,6 41,67 12
43 Karol Chajęcki 5 9,8 32,4 4 8,2 48,78 0,2 0,4 50 1,2 2,8 42,86 4,2 8,6 48,84 14
44 Adrian Schliewe 3 9,67 29 3,67 8 45,83 0,67 2,67 25 0,33 0,67 50 4,33 10,67 40,63 6,33
45 Szymon Falski 3 9,33 37 4 9 44,44 0,33 5,33 6,25 0,33 0,33 100 4,33 14,33 30,23 6,67
46 Kamil Żebrowski 3 9,33 26,33 2 6 33,33 0,67 2,33 28,57 3,33 4,33 76,92 2,67 8,33 32 14,67
47 Patryk Ścigała 1 9 24 4 6 66,67 0 1 0 1 2 50 4 7 57,14 15
48 Piotr Skorupski 2 9 23 2,5 3,5 71,43 0,5 2 25 2,5 4 62,5 3 5,5 54,55 8
49 Rafał Jóźwiak 3 8,67 26 3,33 5 66,67 0,67 4,33 15,38 0 1,33 0 4 9,33 42,86 9,67
50 Jakub Rychlicki 4 8,25 31 1,5 2,75 54,55 1,75 7,75 22,58 0 0,5 0 3,25 10,5 30,95 5
51 Patryk Gajewski 2 8 25 2,5 5,5 45,45 0 3 0 3 6 50 2,5 8,5 29,41 2,5
52 Jakub Jachminek 1 8 31 2 11 18,18 1 1 100 1 1 100 3 12 25 9
53 Arkadiusz Sadowski 1 8 28 4 6 66,67 0 0 0 0 1 0 4 6 66,67 8
54 Piotr Tyszkiewicz 4 8 33,5 1 2,75 36,36 2 9,25 21,62 0 0 0 3 12 25 0,5
55 Piotr Zeszutek 1 8 24 2 7 28,57 1 3 33,33 1 2 50 3 10 30 5
56 Andrzej Żylicz 2 8 32,5 3,5 10 35 0 0 0 1 1,5 66,67 3,5 10 35 9
57 Tomasz Łukasiewicz 1 8 29 3 8 37,5 0 0 0 2 2 100 3 8 37,5 19
58 Kasper Zieliński 5 7,8 33 2 6,8 29,41 0,8 2,8 28,57 1,4 2,8 50 2,8 9,6 29,17 2,6
59 Łukasz Szopiński 3 7,67 32,33 1,33 5 26,67 0,33 5 6,67 4 6 66,67 1,67 10 16,67 4,33
60 Mateusz Tuszyński 5 7,4 28,4 2 5,2 38,46 0,2 1,8 11,11 2,8 3,8 73,68 2,2 7 31,43 3
61 Maciej Moskal 4 7,25 32 2 5,5 36,36 0,5 1,5 33,33 1,75 2,5 70 2,5 7 35,71 5,75
62 Dominik Hubisz 1 7 24 2 5 40 1 3 33,33 0 0 0 3 8 37,5 7
63 Piotr Kiczka 4 7 22,25 2,25 3,75 60 0,75 3 25 0,25 0,5 50 3 6,75 44,44 9,5
64 Daniel Kuczyński 5 7 32,6 3,2 7,2 44,44 0 0 0 0,6 1,2 50 3,2 7,2 44,44 14
65 Michał Migalski 1 7 39 2 4 50 1 4 25 0 0 0 3 8 37,5 11
66 Marcin Płażyński 3 7 31,33 3 5,67 52,94 0 0 0 1 1,33 75 3 5,67 52,94 13,67
67 Adam Urbańczyk 4 7 31,25 3,25 4,5 72,22 0 0,5 0 0,5 1,5 33,33 3,25 5 65 10,25
68 Borys Gustafsson 5 6,8 26,2 3 5,6 53,57 0 0,2 0 0,8 1,4 57,14 3 5,8 51,72 10,8
69 Rimas Łukaszewicz 4 6,75 21,75 2,5 5 50 0 1 0 1,75 3,25 53,85 2,5 6 41,67 5,75
70 Paweł Chajęcki 3 6,67 29,67 2 4,33 46,15 0,67 5,33 12,5 0,67 3 22,22 2,67 9,67 27,59 6,67
71 Piotr Ciepłuch 2 6,5 26,5 2 3 66,67 0,5 4,5 11,11 1 1,5 66,67 2,5 7,5 33,33 9
72 Grzegorz Czarnul 4 6,5 27,5 3,25 5,25 61,9 0 0 0 0 0,25 0 3,25 5,25 61,9 8,75
73 Paweł Mądry 2 6,5 27,5 3 9 33,33 0 0 0 0,5 1 50 3 9 33,33 2
74 Andrzej Pawłowicz 4 6,5 21 2,25 6 37,5 0,5 3 16,67 0,5 1 50 2,75 9 30,56 5,75
75 Łukasz Myśliński 5 6,4 36 3 6,6 45,45 0 0 0 0,4 2,8 14,29 3 6,6 45,45 10,8
76 Hubert Żurek 5 6,4 28 3,2 6,8 47,06 0 2 0 0 0,4 0 3,2 8,8 36,36 3,6
77 Mateusz Jatkowski 3 6,33 22,33 2 3 66,67 0,67 1,67 40 0,33 0,33 100 2,67 4,67 57,14 9
78 Jarosław Serwiński 3 6,33 31,33 2,33 6,67 35 0 2,33 0 1,67 3,67 45,45 2,33 9 25,93 3,33
79 Marcin Olejniczak 4 6,25 32,75 2,25 8 28,13 0,25 2,5 10 1 2,75 36,36 2,5 10,5 23,81 0,5
80 Mateusz Bagiński 5 6,2 35 1,6 4,6 34,78 0,4 1,4 28,57 1,8 3,2 56,25 2 6 33,33 11,4
81 Patryk Beker 4 6 19,75 2,5 7,25 34,48 0 0,25 0 1 1,5 66,67 2,5 7,5 33,33 6
82 Jakub Drewnik 4 6 32,5 2,5 5 50 0 0,5 0 1 2,25 44,44 2,5 5,5 45,45 14,5
83 Adrian Jastrzębowski 1 6 34 3 8 37,5 0 4 0 0 0 0 3 12 25 16
84 Adam Kluczyński 1 6 15 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 4 50 5
85 Krzysztof Pakuła 3 6 29,33 3 9,33 32,14 0 0,33 0 0 0,67 0 3 9,67 31,03 5,33
86 Mateusz Romanowski 3 6 33,67 2 5,67 35,29 0,33 1,33 25 1 2,67 37,5 2,33 7 33,33 9,67
87 Mariusz Słowiński 4 6 35,5 2,5 7,75 32,26 0 0,25 0 1 2 50 2,5 8 31,25 14,25
88 Michał Treder 5 6 31,4 2 4,2 47,62 0,2 1,8 11,11 1,4 2,8 50 2,2 6 36,67 4,2
89 Piotr Grubecki 5 5,6 36,4 1,8 4,4 40,91 0,4 3,8 10,53 0,8 1,6 50 2,2 8,2 26,83 4,8
90 Maciej Kozieł 5 5,6 23 2,4 4,8 50 0,2 1 20 0,2 0,8 25 2,6 5,8 44,83 8,6
91 Kacper Krygier 2 5,5 24,5 2 6 33,33 0,5 2 25 0 0 0 2,5 8 31,25 4,5
92 Michał Kuzia 4 5,5 24,5 2,5 5 50 0 0,25 0 0,5 0,5 100 2,5 5,25 47,62 11
93 Oskar Kwietniak 4 5,5 29,75 1,75 5,75 30,43 0,5 4 12,5 0,5 1,5 33,33 2,25 9,75 23,08 2,25
94 Marcin Siesicki 4 5,5 21,75 1,75 6,5 26,92 0,25 0,5 50 1,25 2,5 50 2 7 28,57 8,25
95 Błażej Błaszczyk 5 5,2 28,8 2,2 7,2 30,56 0,2 0,4 50 0,2 1 20 2,4 7,6 31,58 6,2
96 Kamil Kruszyński 2 5 27 1 2,5 40 0 1 0 3 4 75 1 3,5 28,57 16
97 Paweł Olejnik 1 5 25 1 3 33,33 0 1 0 3 4 75 1 4 25 13
98 Łukasz Palewski 4 5 30 2,25 4 56,25 0 0 0 0,5 0,5 100 2,25 4 56,25 9
99 Leszek Przybył 2 5 31,5 2,5 4,5 55,56 0 4,5 0 0 0 0 2,5 9 27,78 8,5
100 Mateusz Zalecki 4 5 32,5 2,25 3,75 60 0 1,25 0 0,5 1 50 2,25 5 45 13,25
101 Ryszard Pietrzykowski 4 4,75 16,5 2 4 50 0 0,5 0 0,75 1,25 60 2 4,5 44,44 10,25
102 Jarosław Rosiński 4 4,75 24 1,25 3,75 33,33 0,75 2 37,5 0 0 0 2 5,75 34,78 6,25
103 Jakub Zalewski 4 4,75 22,75 1,75 4 43,75 0,25 0,5 50 0,5 2,25 22,22 2 4,5 44,44 3,25
104 Piotr Kędzierski 2 4,5 36 0 2,5 0 1 3,5 28,57 1,5 3 50 1 6 16,67 3,5
105 Michał Cichowski 4 4,25 26,5 1,25 3 41,67 0,25 0,75 33,33 1 1,25 80 1,5 3,75 40 11,75
106 Michał Śliwiński 4 4,25 25,75 1,75 5,25 33,33 0 1 0 0,75 2,25 33,33 1,75 6,25 28 4,25
107 Wojciech Lewandowski 5 4,2 24,8 0,8 1,8 44,44 0,8 2,2 36,36 0,2 0,6 33,33 1,6 4 40 8,8
108 Bartosz Chrząszcz 2 4 25,5 0,5 2,5 20 1 3,5 28,57 0 0 0 1,5 6 25 4
109 Piotr Markiewicz 5 4 26,8 2 3,6 55,56 0 0,4 0 0 0 0 2 4 50 6,6
110 Mateusz Stenka 4 4 29 1,5 4,5 33,33 0 0 0 1 2,5 40 1,5 4,5 33,33 5,25
111 Marcin Siwiński 5 3,8 32,4 1 3,4 29,41 0,2 1,2 16,67 1,2 2,6 46,15 1,2 4,6 26,09 2,6
112 Adam Gałecki 4 3,75 23,25 1 2 50 0,25 1,5 16,67 1 1,5 66,67 1,25 3,5 35,71 4
113 Michał Gadowski 5 3,6 21,8 1,4 2,6 53,85 0 0 0 0,8 1 80 1,4 2,6 53,85 9,4
114 Łukasz Kaus 5 3,6 29 1,4 4,6 30,43 0,2 2,6 7,69 0,2 0,6 33,33 1,6 7,2 22,22 6,4
115 Grzegorz Nowicki 5 3,6 27,2 0,8 2,4 33,33 0,4 2,2 18,18 0,8 1 80 1,2 4,6 26,09 2,6
116 Szymon Bednarz 2 3,5 27,5 1 3,5 28,57 0 1,5 0 1,5 2 75 1 5 20 3
117 Adam Juszczyk 4 3,5 28 1 3,25 30,77 0,25 1 25 0,75 1,75 42,86 1,25 4,25 29,41 5
118 Tadeusz Paszkowski 2 3,5 21 1 3 33,33 0,5 0,5 100 0 0 0 1,5 3,5 42,86 8
119 Piotr Pączek 5 3,4 23,8 1,2 2 60 0,2 2,8 7,14 0,4 1 40 1,4 4,8 29,17 3,8
120 Michał Saładziak 4 3,25 19,25 1,25 2,25 55,56 0,25 1,25 20 0 0 0 1,5 3,5 42,86 4
121 Witold Serafin 4 3,25 38,75 0,5 1 50 0,75 4,25 17,65 0 0 0 1,25 5,25 23,81 5,25
122 Jakub Drewnik 2 3 29,5 1,5 4 37,5 0 0 0 0 0 0 1,5 4 37,5 11
123 Damian Jędrzejewski 3 3 28,67 1,33 6 22,22 0 0,67 0 0,33 2 16,67 1,33 6,67 20 8
124 Aleksander Kadzewicz 1 3 20 1 3 33,33 0 0 0 1 2 50 1 3 33,33 9
125 Adam Kilarowicz 5 3 25,8 1,4 5,2 26,92 0 0,2 0 0,2 1,6 12,5 1,4 5,4 25,93 5,8
126 Paweł Malinowski 2 3 16,5 1,5 3 50 0 0,5 0 0 0 0 1,5 3,5 42,86 4,5
127 Michał Olton 4 3 29,75 1,5 8 18,75 0 0 0 0 0 0 1,5 8 18,75 6,75
128 Krzysztof Pielak 2 3 25 0 1 0 1 2,5 40 0 0 0 1 3,5 28,57 5,5
129 Adam Pszczoła 5 2,8 17 1,4 3,6 38,89 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 38,89 4
130 Mateusz Tuszyński 5 2,8 31,8 1 4,2 23,81 0 1,6 0 0,8 1,6 50 1 5,8 17,24 1,8
131 Grzegorz Górski 3 2,67 21,67 1 2,33 42,86 0 0,33 0 0,67 1,67 40 1 2,67 37,5 3,33
132 Michał Jafra 3 2,67 25 1,33 3,33 40 0 0 0 0 0 0 1,33 3,33 40 10
133 Michał Szymczak 3 2,67 32 1,33 5 26,67 0 1,33 0 0 0 0 1,33 6,33 21,05 4,33
134 Michał Cybulski 4 2,5 32,5 1,25 4,25 29,41 0 2,25 0 0 0 0 1,25 6,5 19,23 3,75
135 Rafał Grochowski 2 2,5 10 0,5 1 50 0,5 2,5 20 0 0 0 1 3,5 28,57 0,5
136 Marcin Józefczyk 4 2,5 15 0,5 1,5 33,33 0,5 3 16,67 0 0 0 1 4,5 22,22 1,25
137 Michał Dziengo 1 2 18 0 3 0 0 0 0 2 2 100 0 3 0 4
138 Michał Miałkowski 1 2 19 1 3 33,33 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 0
139 Paweł Olejnik 1 2 18 1 3 33,33 0 0 0 0 2 0 1 3 33,33 7
140 Tomasz Rosiński 4 2 12,25 1 1,25 80 0 0,25 0 0 0 0 1 1,5 66,67 2,5
141 Piotr Skorupski 4 2 19,75 1 1,75 57,14 0 2 0 0 0 0 1 3,75 26,67 2,75
142 Tomasz Stachyra 1 2 18 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2
143 Karol Starzak 2 2 27 1 2,5 40 0 0 0 0 2 0 1 2,5 40 2,5
144 Mariusz Tyburski 1 2 20 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 2 50 2
145 Tomasz Ronkowski 5 1,8 15,8 0,6 2,4 25 0,2 1,8 11,11 0 0 0 0,8 4,2 19,05 5,8
146 Marek Kaszubowski 4 1,75 20 0 0,75 0 0,5 2 25 0,25 0,5 50 0,5 2,75 18,18 1
147 Karol Swiniarski 5 1,6 13,6 0,4 1,6 25 0,2 0,8 25 0,2 0,4 50 0,6 2,4 25 0,4
148 Jan Biedunkiewicz 4 1,5 32,25 0,75 2,5 30 0 1,5 0 0 0,25 0 0,75 4 18,75 -0,75
149 Przemysław Wasilewski 4 1,5 24 0,75 2,5 30 0 0,25 0 0 0 0 0,75 2,75 27,27 2,75
150 Marcin Wawrzyniuk 4 1,5 17,75 0,5 1 50 0 0,5 0 0,5 1,5 33,33 0,5 1,5 33,33 3,75
151 Mateusz Winiarczyk 4 1,5 24,75 0,75 3,25 23,08 0 0,25 0 0 0 0 0,75 3,5 21,43 2,25
152 Sebastian Koszykowski 3 1,33 24,67 0 1 0 0,33 1 33,33 0,33 0,67 50 0,33 2 16,67 3
153 Przemysław Gdaniec 5 1,2 15 0,6 1,2 50 0 0,6 0 0 0 0 0,6 1,8 33,33 2,8
154 Michał Kmiecik 4 1 17 0 0,5 0 0,25 2 12,5 0,25 1 25 0,25 2,5 10 -0,25
155 Krzysztof Pietrzykowski 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
156 Łukasz Waligórski 2 1 16 0,5 1 50 0 1,5 0 0 0 0 0,5 2,5 20 -0,5
157 Jakub Cichosz 5 0,8 22,8 0,4 1,2 33,33 0 1,6 0 0 0,4 0 0,4 2,8 14,29 0,8
158 Piotr Grabowski 3 0,67 15,67 0,33 2,33 14,29 0 0,67 0 0 0 0 0,33 3 11,11 1
159 Robert Jędrusiak 3 0,67 11 0,33 0,67 50 0 0,33 0 0 0 0 0,33 1 33,33 2,33
160 Marcin Skorupski 3 0,67 15,67 0,33 0,33 100 0 0,67 0 0 0 0 0,33 1 33,33 3
161 Aleksander Tomczak 3 0,67 15,33 0,33 2 16,67 0 2 0 0 1 0 0,33 4 8,33 -4,67
162 Marek Twardowski 3 0,67 5,33 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0 0,33 0,33 100 1
163 Robert Rejmer 5 0,6 22 0,2 2,2 9,09 0 0,4 0 0,2 0,4 50 0,2 2,6 7,69 2,6
164 Alan Kordonowski 1 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
165 Krzysztof Kołecki 2 0 16,5 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5
166 Maciej Krakowiak 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Arkadiusz Krześniak 1 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
168 Michał Ogiński 2 0 21,5 0 3 0 0 0,5 0 0 1 0 0 3,5 0 -1
169 Bartosz Sambożuk 3 0 16 0 0,67 0 0 0,33 0 0 0 0 0 1 0 0
170 Michał Stasiak 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Mateusz Stobba 2 0 8,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0
172 Kacper Swędrzyński 2 0 16 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 2,5 0 -2
173 Tomasz Łuba 1 0 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
Reklama: