Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK 
Środowiskowa Basket Liga 2015/2016 w Trójmieście

2. System rozgrywek
Do rozgrywek LŚ zostanie zakwalifikowanych 74 zespoły.
Rywalizacja w LŚ toczy się od października do maja na 5 płaszczyznach I dywizja (najwyższa klasa rozgrywkowa), II dywizja, III dywizja, IV dywizja oraz dywizji Maxibasketball 35+.
Główną areną zmagań I-V dywizji jest hala sportowa Gimnazjum nr 2 przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie. Główną areną zmagań dywizji Maxibasketball jest hala II LO przy al. Niepodległości 751 w Sopocie.
Do liczby zgłoszonych drużyn dostosowany zostanie schemat gier danej klasy rozgrywkowej i zaprezentowany na zebraniu kapitanów.
W klasyfikacji końcowej przy identycznej ilości dużych punktów dla 3 i więcej drużyn tworzona jest tzw. mała tabela, gdzie uwzględniane są wyniki tylko z bezpośrednich spotkań (w kolejności: duże punkty a następnie ratio, będące stosunkiem zdobytych do straconych małych punktów).
Zespoły uczestniczące w rozgrywkach LŚ – po spełnieniu wymagań Organizatora będą mogły dodatkowo rywalizować w Pucharze Ligi BASKET CUP.

3. Struktura ligi
Biuro Ligi – jest najwyższą władzą ligi – bezpośrednio odpowiada za przebieg rozgrywek, przygotowuje terminarze, wyznacza obsady sędziowskie, nadzoruje przestrzeganie regulaminów, podejmuje decyzje jako pierwsza instancja w sprawach związanych z rozgrywkami.
Pracą Biura Ligi kierują Komisarze Ligi (Kazimierz Kobiak i Grzegorz Czyczel), którzy w sprawach pilnych mogą podejmować jednoosobowe decyzje.

4. Mecz
Koszykarze w zależności od poszczególnych dywizji mogą rozegrać w sezonie od 10 do 26 meczów (w przypadku Maxibasketball od 8 do 15 meczów).
Terminarz dostępny na oficjalnej stronie www.ligasrodowiskowa.pl oraz ewentualnie uzupełniany drogą mailową.
Zmiana terminu rozegrania meczu może nastąpić tylko za zgodą Komisarzy Ligi nie później niż 14 dni przed pierwotnym terminem. Roszady dopuszczalne są wyłączenie w ramach tej samej kolejki i przy zgodzie pozostałych zainteresowanych zespołów.
Na każdym meczu prowadzony jest elektroniczny protokół zawodów.

6. Uczestnicy
W meczu wystąpić może maksymalnie 12 graczy. Osoby niepełnoletnie składają wypełniony formularz zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rozgrywkach LŚ. Ograniczenia wiekowe obowiązują w przypadku dywizji Maxibasketball 35+, gdzie do gry uprawnieni są zawodnicy 35 lat i starsi (decyduje rok urodzenia).
Zgłoszenie gracza w okienku transferowym następuje za opłatą 20 zł. Zawodnik uprawniony jest do gry po 7 dniach od zgłoszenia. W przypadku transferów nie obowiązuje limit 12 koszykarzy w zespole.
Do gry w drugiej rundzie uprawnieni są wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrali w pierwszej fazie rozgrywek co najmniej 4 spotkania (w przypadku I dywizji) lub co najmniej 2 spotkania (w przypadku pozostałych dywizji).
Pierwsze okienko transferowe będzie otwarte dla Maxibasketball (od 28 września do 1 listopada) a dla pozostałych dywizji (od 28 września do 1 stycznia).
Termin drugiego okienka transferowego dla poszczególnych dywizji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.

7. Nagrody
Nagrody zespołowe otrzymują – trzy najlepsze drużyny rozgrywek.
Nagrody indywidualne otrzymują – najlepszy strzelec ligi, najlepiej zbierający, najlepiej asystujący, najbardziej wartościowy gracz finału (MVP) i nagroda Fair Play oraz wyróżnieni prezesi/kapitanowie/trenerzy/opiekunowie.

8. Zmiany w przepisach
Czas gry 4 x 10 minut (...)
Wszystkie drużyny zobowiązane są do gry w jednolitych barwach. Koszulki powinny być oznaczone z przodu i z tyłu wyraźnym numerem (zalecana numeracja 4-15 lub 0-99, numer 0 jest numerem tymczasowym). Numery muszą być wyraźnie widoczne: cyfry z tyłu co najmniej 20 cm wysokości a z przodu co najmniej 10 cm.
Jeżeli mecz w regulaminowym czasie gry kończy się wynikiem remisowym, wówczas zarządza się dogrywkę trwającą 2 minuty, w której czas jest zatrzymywany na wszystkie przerwy w grze.

Pełny regulamin dostępny pod adresem biuro@ligasrodowiskowa.pl
Kontakt: 794-023-023

Treść regulaminu chroniona jest prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione!

Reklama: